­

ВАТРОСТАЛНА ДОО СКОПЈЕ

РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА

ВАТРОСТАЛНА ДОО Скопје, како оспособена и стручна организација е активен учесник во сите ремонти во РЕК БИТОЛА, ТЕЦ ОСЛОМЕЈ, ФЕНИ ИНДУСТРИ, ТОПИЛНИЦА ВЕЛЕС, ЈУГОХРОМ, ЕВРОПА, АЛКАЛОИД, Рафинерија Окта - Скопје, Цементарница Титан – Скопје и други фирми...

Duna Drava Cement - Vac, Унгарија

 • Демонтажа и вградување на огноотпорен материјал на проектот за модернизација на цементарата
(сите работи се со испорака на материјал)

ФЕНИ Индустри, Кавадарци

 • Комплетен озид на постројките во фаза на инвестиции, (ЕП, ротациони печки, конвертор, казани)
 • Тековно одржување во фаза на експлоатација
 • Киселоотпорна заштита
 • Противпожарна заштита
(сите работи се со испорака на материјал)

РЕК Битола

 • Огноотпорни озиди на сите блокови (3) во инвестиција и тековно одржување на истите.
 • Киселоотпорни работи и антикорозивна заштита (сите работи се со испорака на материјал)
 • Изведба на хидроизолација со хидрофолија на Блок 1 и Блок2

Алкалоид Скопје

 • Изведба на подови и нивна киселоотпорна заштита
 • Огноотпорни работи на парни котлови
 • Изведба на хидроизолација на управна зграда (без примена на премази)
 • Изведба на хидроизолација на објекти во погон флексибилна локација Лафома (изведена со премази)

Рафинерија ОКТА

 • Торкетирање и озид на печки

Цементарница ТИТАН

 • Озид на рото печка

Европа Скопје

 • Изведба на подови и нивна киселооптпорна заштита: КО плочки, КО премази на база на епоксиди, полиуретани и полистери).
 • Огноотпорни работи на парни котлови

Топлификација Скопје

 • Огноотпорни работи на парни котлови
 • Санација на оџаци

Фероникел Глоговац, Косово

 • Инвестициона изградба, генерални ремонти (електро и рото печки) и комплено огноотпорно одржување на сите постројки од огноотпорен аспект, вклучувајќи избор од почеток на работа на фабриката

РТБ БОР

 • Комплетен озид на пламена печка, патос, тело (срце) на печка
 • Рамен свод реакциона шахта и uptake
 • Изведување на киселоотпорни работи
 • Изградба на постројки за добивање на киселина и резервоари за чување во Сушна кула, Интер пас кула, Финална кула, резервоар за сушара и резервоар на Крајната кула.

Трепча К.Митровица, Косово

 • Огноотпорни работи во сите погони во ТРЕПЧА (при производство на олово и цинк)
 • Киселоотпорни работи во сите погони во ТРЕПЧА
 • Реконструкција на кадите за електролиза и вградување на БЕКАПЛАСТ плочки
 • Пескарење и гумирање на поголем број постројки
 • Санација на разни постројки
 • Изведба хидроизолација врз повеќе производни објекти во вкупна површина од 5500м2 (работите се изведени со ПВЦ фолија остатокот со премази) во период од 1992 одо 1998 година

Термолектрана Обилиќ

 • Огноотпорни работи на сите блокови вклучувајќи и испорака на огноотпорни материјали
 • Киселоотпорна и антикорозивна заштита

СР Германија

 • Изведба на киселотпорни работи во неколку термоелектрани во Германија, преку фирмата KERAMCHEMI I STEULER
 • Изведба на киселоотпорни работи преку фирмата VESTERVAL
 • Изведба на работи преку германски фирми во трети земји

Рек Кичево

 • Огноотпорен озид при тековно одржување на постројките
 • Киселоотпорна заштита: Поставување на киселоотпорни плочки, во поголем број на објекти
 • Пескарење и гумирање на одреден број агрегати
 • Монолитни киселоотпорни премази
 • Изведба на хидро и топлотна изолација
 • Ремонт и санација на оџаци
(Сите работи се со испорака на потребниот материјал)